Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2019

nieznajoma
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
Reposted fromhorrordisco horrordisco vialexxie lexxie
nieznajoma
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, "Nieznośna lekkość bytu"
Reposted fromirmelin irmelin vialexxie lexxie
nieznajoma
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
4559 602f 500
Reposted frombrumous brumous viaitjen itjen
6582 b4cc
Reposted frombrumous brumous viaitjen itjen
nieznajoma
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaitjen itjen
nieznajoma
6440 e70a 500
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
nieznajoma
7460 34b8 500
Reposted fromcontigo contigo viaszarakoszula szarakoszula

August 22 2019

nieznajoma
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viascorpix scorpix
nieznajoma
6283 fdcf 500
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viascorpix scorpix
nieznajoma
1198 68eb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

August 04 2019

I loved to sleep with the window open. Rainy nights were the best of all: I would open the window and put my head on the pillow and close my eyes and feel the wind on my face and listen to the trees sway and creak.
— Neil Gaiman, The Ocean at the End of the Lane
Reposted fromink ink vialexxie lexxie

August 03 2019

nieznajoma
2321 6ae2
Reposted fromdailylife dailylife vialexxie lexxie
nieznajoma
nieznajoma
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialexxie lexxie
nieznajoma
2359 368b 500
Reposted fromhelterskelter helterskelter vialexxie lexxie
nieznajoma
0025 d9f0
Reposted fromzciach zciach vialexxie lexxie
nieznajoma
5023 1ce0 500
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
nieznajoma
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...