Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2015

nieznajoma
Chcę tylko być spełnieniem twoich marzeń.
— niedonaprawienia.soup.io

June 22 2015

nieznajoma
Tak naprawdę w życiu nie ma nic cenniejszego niż radość w oczach osoby na której Ci zależy .
Reposted fromthesmajl thesmajl viasteffs steffs
nieznajoma
4185 726e 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viasteffs steffs
nieznajoma
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viaPicki91 Picki91
nieznajoma
To jak piszesz i jak mówisz, świadczy o tym jak myślisz. To jak dotykasz i patrzysz, świadczy o tym co czujesz i jak odczuwasz.
— ktoś kiedyś powiedział
Reposted fromkonwalia konwalia viaPicki91 Picki91
nieznajoma
A jeżeli mi się przyśnisz to znaczy, że nie mogę przestać myśleć o Tobie.. ?
Later it will only get better
Reposted fromsoulkill soulkill viaPicki91 Picki91
5545 ca4e 500
nieznajoma
6251 98e2 500
proces składania się na nowo w całość, czas, start 
Reposted fromleksandra leksandra viaPicki91 Picki91
nieznajoma
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPicki91 Picki91
nieznajoma
Reposted fromweightless weightless viaflyleaf flyleaf
nieznajoma
lucky ones | via tumblr
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
nieznajoma
Chciałbym, żebyśmy byli motylami i żyli tylko trzy letnie dni. Trzy dni życia z Tobą dałoby mi więcej radości niż pięćdziesiąt lat bez Ciebie.
— John Keats
Reposted fromevanescence evanescence viaPicki91 Picki91
nieznajoma
Cisza zrosła się nad nim, bez blizny po głosie. Nieobecność przybrała wygląd horyzontu.  Zero pisze się samo.
Reposted fromhole-love hole-love viaPicki91 Picki91
4913 3756 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaPicki91 Picki91
nieznajoma
5286 e40a 500
Reposted fromretaliate retaliate viaPicki91 Picki91
nieznajoma
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka vialexxie lexxie
nieznajoma
2647 1558
Reposted fromkrzysk krzysk
Pokaż komuś jak bardzo go potrzebujesz to ucieknie. Przestraszy się odpowiedzialności.
nieznajoma
Jedyna dobra rada: nigdy się nie poddawać, karmić myśli nadzieją, a czyny budować odwagą.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaPicki91 Picki91
nieznajoma
Moglibyśmy po prostu porozmawiać? No wiesz, usiąść, zapytać co tam, wypić wino, opowiedzieć parę historii. Tak zwyczajnie, pogadać.
— jak dawniej
Reposted fromalmostlover almostlover viaPicki91 Picki91
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl