Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

nieznajoma
7921 8bf7 500
Ławka w parku 
nieznajoma
8233 cc2f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasteffs steffs
nieznajoma
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viasteffs steffs
nieznajoma
1174 8225 500
Reposted fromUncertainty Uncertainty viasteffs steffs
nieznajoma
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasteffs steffs
nieznajoma
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viakatkad katkad
nieznajoma

rozsypał mnie 
do naga 
a ubrał 
w swój zapach

teraz nie umiem
się z niego
rozebrać

— Charlotte Nieszyn Jasińska .
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatkad katkad

June 29 2015

nieznajoma
Reposted fromFlau Flau viaunknown6 unknown6
nieznajoma
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
Reposted fromcoffeelover coffeelover viaunknown6 unknown6
nieznajoma
2691 a324 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viaunknown6 unknown6
nieznajoma
Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
— Jan Paweł II
Reposted frominpassing inpassing viaunknown6 unknown6
nieznajoma
Czy to nie ironia losu? Ignorujemy tych, którzy nas uwielbiają. Uwielbiamy tych, którzy nas ignorują. Kochamy tych, którzy nas ranią i ranimy tych, którzy nas kochają.
Reposted fromkarna karna viaunknown6 unknown6

amusementforme:

idon-tevenwantoknow:

THERE’S TIMES WHEN I WANT A RUSTIC CABIN IN THE WOODS AWAY FROM ALL SOCIETY

image

THEN THERE’S TIMES WHEN I WANT A MODERN ASS HOUSE

image

THEN I’M LIKE I’LL ACCEPT NOTHING MORE THAN A VICTORIAN MANOR

image

THEN I WANT A PENTHOUSE IN THE MIDDLE OF NEW YORK

image

THEN I WANT ONE OF THOSE HOUSE MADE OUT SHIPPING CONTAINERS

image

THEN I WANT A FRENCH CHATEAU

image

BUT I ALSO WANT A TREE HOUSE

image

AND FALLINGWATER

image

AND A LITTLE COTTAGE ON THE OCEAN

image

HOUSES ARE SO COOL

image
Reposted fromPoooly Poooly viaunknown6 unknown6
nieznajoma
1387 28ae
Reposted fromgaf gaf viaunknown6 unknown6
nieznajoma
nieznajoma
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viaunknown6 unknown6
nieznajoma

June 23 2015

nieznajoma
Nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko "Ósmy dzień tygodnia"
nieznajoma
“Niektórzy mówią, że mam dobre podejście. Być może mam. Ale myślę, że musisz je mieć. Musisz wierzyć w siebie wtedy, gdy nikt inny w Ciebie nie wierzy – to czyni Cię wygranym już na początku.”
— Venus Williams
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl